direct naar inhoud van Artikel 36 Verkeer - Stationsplein
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 36 Verkeer - Stationsplein

36.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Openbaar vervoerstation aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. treinstation en busstation;
 • b. taxistandplaats;
 • c. perrons;
 • d. verkeer-verblijfsgebied;
 • e. verkooppuntvervoersbewijzen;
 • f. wachtruimte;
 • g. informatiesystemen/signaleringsborden
 • h. horeca-1 en 2;
 • i. detailhandel;

met bijbehorende:

 • j. andere bouwwerken;
 • k. toegangswegen in- en uitritten;
 • l. parkeervoorzieningen;
36.2 Bouwregels
36.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd
 • b. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht;
 • d. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer dan de bestaande hoogte bedragen;
 • e. de dakhelling van het hoofdgebouw bedraagt de bestaande dakhelling;
 • f. de dakvorm van het hoofdgebouw dient de bestaande dakvorm te blijven;
36.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken maximaal 50m² mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding mag maximaal 1 meter bedragen
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten informatiesystemen, signaleringsborden en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
  • 3. overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;