direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. voet- en fietspaden;

maar ook voor de daarbij behorende:

 • f. kunstobjecten;
 • g. verhardingen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 6.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen;
 • b. andere bouwwerken, zoals kunstobjecten.
6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de inhoud van een gebouw mag maximaal 75 m³ zijn;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 4 meter zijn.
6.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken mag maximaal 5 meter zijn.