direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Parkeergarage
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 10 Verkeer - Parkeergarage

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Parkeergarage aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een (gebouwde) parkeergarage;
 • b. een busstation op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - busstation";
 • c. een fietsenstalling ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling",

maar ook voor de daarbij behorende:

 • d. wegen, straten en pleinen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. voet- en rijwielpaden;
 • g. groenvoorzieningen en water;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;
 • j. kunstobjecten;
 • k. tuinen en erven.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 10.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals een parkeergarage;
 • b. andere bouwwerken, waaronder andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, kunstobjecten en kunstwerken.
10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.
10.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag maximaal 10 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder kunstwerken, mag maximaal 5 meter zijn.