direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. voet- en rijwielpaden;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
maar ook voor de daarbij behorende:

 • d. groenvoorzieningen en water;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. tuinen en erven.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 9.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen;
 • b. andere bouwwerken, waaronder andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, kunstobjecten en kunstwerken.
9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de inhoud van een gebouw mag maximaal 75 m³ zijn;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 4 meter zijn.
9.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag maximaal 10 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder kunstwerken, mag maximaal 5 meter zijn.