Gemeente:
Smallingerland
Plannaam:
De Wiken - De Venen
Status:
Vastgesteld
 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
  2. Artikel 1 Begrippen
   1. 1.1 plan:
   2. 1.2 bestemmingsplan:
   3. 1.3 aan- of uitbouw:
   4. 1.4 aanduiding:
   5. 1.5 aanduidingsgrens:
   6. 1.6 achtergevel:
   7. 1.7 ander bouwwerk:
   8. 1.8 archeologische waarden:
   9. 1.9 bar:
   10. 1.10 bebouwing:
   11. 1.11 bedrijfsgebouw:
   12. 1.12 bedrijfswoning/dienstwoning:
   13. 1.13 beperkt kwetsbaar object:
   14. 1.14 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:
   15. 1.15 bestaand(e) (situatie):
   16. 1.16 bestemmingsgrens:
   17. 1.17 bestemmingsvlak:
   18. 1.18 bijgebouw:
   19. 1.19 bijzondere woonvorm:
   20. 1.20 bouwen:
   21. 1.21 bouwgrens:
   22. 1.22 bouwlaag:
   23. 1.23 bouwmarkt:
   24. 1.24 bouwperceel:
   25. 1.25 bouwperceelgrens:
   26. 1.26 bouwvlak:
   27. 1.27 bouwwerk:
   28. 1.28 café:
   29. 1.29 cultuurgrond:
   30. 1.30 cultuurhistorische waarden:
   31. 1.31 detailhandel:
   32. 1.32 dienstverlening:
   33. 1.33 eindwoning:
   34. 1.34 erker:
   35. 1.35 erotisch getinte vermaaksfunctie:
   36. 1.36 garagebox:
   37. 1.37 gebouw:
   38. 1.38 gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
   39. 1.39 geluidsbelasting:
   40. 1.40 geluidsgevoelige functies:
   41. 1.41 geluidgevoelige objecten:
   42. 1.42 geluidzoneringsplichtige inrichting:
   43. 1.43 hogere grenswaarde:
   44. 1.44 hoofdgebouw:
   45. 1.45 horecabedrijf en/of -instelling:
   46. 1.46 horecabedrijf categorie 1:
   47. 1.47 horecabedrijf categorie 2:
   48. 1.48 horecabedrijf categorie 3:
   49. 1.49 horecabedrijf categorie 4:
   50. 1.50 hotel:
   51. 1.51 individueel aaneengebouwd (hoofd)gebouw:
   52. 1.52 jeugdopvang:
   53. 1.53 kampeermiddel:
   54. 1.54 kantine:
   55. 1.55 kantoor:
   56. 1.56 kap:
   57. 1.57 kunstobject:
   58. 1.58 kunstwerk:
   59. 1.59 kwetsbaar object:
   60. 1.60 landschappelijke waarden:
   61. 1.61 logiesverstrekking:
   62. 1.62 maatschappelijke voorzieningen:
   63. 1.63 maatvoering:
   64. 1.64 meetverschil:
   65. 1.65 mensa:
   66. 1.66 meubelen:
   67. 1.67 milieusituatie:
   68. 1.68 natuurwaarden:
   69. 1.69 oorspronkelijke achtergevel:
   70. 1.70 overkapping:
   71. 1.71 peil:
   72. 1.72 pension:
   73. 1.73 pergola:
   74. 1.74 productiegebonden detailhandel:
   75. 1.75 prostitutie:
   76. 1.76 restauratieve voorziening:
   77. 1.77 risicovolle inrichting:
   78. 1.78 seksinrichting:
   79. 1.79 straat- en bebouwingsbeeld:
   80. 1.80 tussenwoning:
   81. 1.81 verkeersveiligheid:
   82. 1.82 verkoopvloeroppervlakte:
   83. 1.83 volumineuze detailhandel:
   84. 1.84 voorgevel:
   85. 1.85 voorgevelbouwgrens:
   86. 1.86 voorkeursgrenswaarde:
   87. 1.87 vuurwerkbedrijf:
   88. 1.88 werk aan huis:
   89. 1.89 winkel
   90. 1.90 woning:
   91. 1.91 woninginrichtingsartikelen:
   92. 1.92 wooncentrum:
   93. 1.93 woongebouw:
   94. 1.94 woonhuis:
   95. 1.95 woonsituatie:
   96. 1.96 woonwagen:
   97. 1.97 zij- en/of achtererf:
  3. Artikel 2 Wijze van meten
   1. 2.1 de dakhelling:
   2. 2.2 de goothoogte van een bouwwerk:
   3. 2.3 de inhoud van een bouwwerk:
   4. 2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:
   5. 2.5 de oppervlakte van een bouwwerk;
   6. 2.6 de bebouwde oppervlakte:
   7. 2.7 de breedte van een gebouw:
   8. 2.8 de bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.):
  4. HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
  5. Artikel 3 Agrarisch
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 3.2.2 Gebouwen
   5. 3.2.3 Andere bouwwerken
   6. 3.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 3.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 3.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 3.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 3.4 Aanlegvergunning
   11. 3.4.1 Vergunningplicht
   12. 3.4.2 Uitzondering vergunningplicht
   13. 3.4.3 Beoordelingscriteria
   14. 3.5 Specifieke gebruiksregels
  6. Artikel 4 Bedrijf - 1
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 4.2.2 Gebouwen
   5. 4.2.3 Andere bouwwerken
   6. 4.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 4.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 4.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 4.3.3 Ontheffingprocedure
   10. 4.4 Specifieke gebruiksregels
   11. 4.5 Ontheffing van de gebruiksregels
   12. 4.5.1 Ontheffingsbevoegdheden
   13. 4.5.2 Beoordelingscriteria
   14. 4.5.3 Ontheffingsprocedure
  7. Artikel 5 Bedrijf - 2
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
   3. 5.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 5.2.2 Gebouwen
   5. 5.2.3 Andere bouwwerken
   6. 5.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 5.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 5.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 5.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 5.4 Specifieke gebruiksregels
   11. 5.5 Ontheffing van de gebruiksregels
   12. 5.5.1 Ontheffingsregels
   13. 5.5.2 Beoordelingscriteria
   14. 5.5.3 Ontheffingsprocedure
  8. Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
   3. 6.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 6.2.2 Gebouwen
   5. 6.2.3 Andere bouwwerken
   6. 6.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 6.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 6.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 6.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 6.4 Specifieke gebruiksregels
  9. Artikel 7 Detailhandel - 1
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 Bouwregels
   3. 7.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 7.2.2 Gebouwen
   5. 7.2.3 Andere bouwwerken
   6. 7.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 7.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 7.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 7.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 7.4 Specifieke gebruiksregels
  10. Artikel 8 Detailhandel - 2
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 Bouwregels
   3. 8.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 8.2.2 Gebouwen
   5. 8.2.3 Andere bouwwerken
   6. 8.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 8.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 8.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 8.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 8.4 Specifieke gebruiksregels
  11. Artikel 9 Dienstverlening
   1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 Bouwregels
   3. 9.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 9.2.2 Gebouwen
   5. 9.2.3 Andere bouwwerken
   6. 9.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 9.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 9.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 9.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 9.4 Specifieke gebruiksregels
  12. Artikel 10 Gemengd - 2
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 Bouwregels
   3. 10.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 10.2.2 Gebouwen
   5. 10.2.3 Andere bouwwerken
   6. 10.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 10.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 10.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 10.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 10.4 Specifieke gebruiksregels
   11. 10.5 Ontheffing van de gebruiksregels
  13. Artikel 11 Groen
   1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2 Bouwregels
   3. 11.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 11.2.2 Bouwwerken
   5. 11.2.3 Gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen
   6. 11.2.4 Gebouwen voor een hertenkamp
   7. 11.2.5 Andere bouwwerken
   8. 11.3 Ontheffing van de bouwregels
   9. 11.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   10. 11.3.2 Beoordelingscriteria
   11. 11.3.3 Ontheffingsprocedure
   12. 11.4 Aanlegvergunning
   13. 11.4.1 Vergunningplicht
   14. 11.4.2 Uitzondering vergunningplicht
   15. 11.4.3 Beoordelingscriteria
  14. Artikel 12 Horeca - 1
   1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2 Bouwregels
   3. 12.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 12.2.2 Gebouwen
   5. 12.2.3 Andere bouwwerken
   6. 12.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 12.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 12.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 12.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 12.4 Specifieke gebruiksregels
  15. Artikel 13 Kantoor
   1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2 Bouwregels
   3. 13.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 13.2.2 Gebouwen
   5. 13.2.3 Andere bouwwerken
   6. 13.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 13.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 13.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 13.3.3 Ontheffingsprocedure
  16. Artikel 14 Maatschappelijk - 1
   1. 14.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2 Bouwregels
   3. 14.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 14.2.2 Gebouwen
   5. 14.2.3 Andere bouwwerken
   6. 14.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 14.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 14.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 14.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 14.4 Wijzigingsbevoegdheid
   11. 14.4.1 Wijzigingsbevoegdheden
   12. 14.4.2 Beoordelingscriteria
  17. Artikel 15 Maatschappelijk - 2
   1. 15.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2 Bouwregels
   3. 15.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 15.2.2 Gebouwen
   5. 15.2.3 Andere bouwwerken
   6. 15.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 15.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 15.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 15.3.3 Ontheffingsprocedure
  18. Artikel 16 Recreatie - 1
   1. 16.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2 Bouwregels
   3. 16.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 16.2.2 Gebouwen
   5. 16.2.3 Andere bouwwerken
   6. 16.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 16.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 16.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 16.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 16.4 Specifieke gebruiksregels
  19. Artikel 17 Sport
   1. 17.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 17.2 Bouwregels
   3. 17.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 17.2.2 Gebouwen
   5. 17.2.3 Andere bouwwerken
   6. 17.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 17.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 17.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 17.3.3 Ontheffingsprocedure
  20. Artikel 18 Verkeer
   1. 18.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 18.2 Bouwregels
   3. 18.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 18.2.2 Gebouwen
   5. 18.2.3 Andere bouwwerken
   6. 18.3 Specifieke gebruiksregels
   7. 18.4 Ontheffing van de gebruiksregels
   8. 18.4.1 Ontheffingsbevoegdheden
   9. 18.4.2 Beoordelingscriteria
   10. 18.4.3 Ontheffingsprocedure
  21. Artikel 19 Verkeer - Verblijf
   1. 19.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 19.2 Bouwregels
   3. 19.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 19.2.2 Gebouwen
   5. 19.2.3 Andere bouwwerken
  22. Artikel 20 Wonen - 1
   1. 20.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 20.2 Bouwregels
   3. 20.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 20.2.2 Hoofdgebouwen
   5. 20.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
   6. 20.2.4 Andere bouwwerken
   7. 20.3 Ontheffing van de bouwregels
   8. 20.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   9. 20.3.2 Beoordelingscriteria
   10. 20.3.3 Ontheffingsprocedure
   11. 20.4 Specifieke gebruiksregels
   12. 20.5 Wijzigingsbevoegdheid
   13. 20.5.1 Wijzigingsbevoegdheden
   14. 20.5.2 Beoordelingscriteria
  23. Artikel 21 Wonen - 2
   1. 21.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 21.2 Bouwregels
   3. 21.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 21.2.2 Hoofdgebouwen
   5. 21.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
   6. 21.2.4 Andere bouwwerken
   7. 21.3 Ontheffing van de bouwregels
   8. 21.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   9. 21.3.2 Beoordelingscriteria
   10. 21.3.3 Ontheffingsprocedure
   11. 21.4 Specifieke gebruiksregels
   12. 21.5 Wijzigingsbevoegdheid
   13. 21.5.1 Wijzigingsbevoegdheden
   14. 21.5.2 Beoordelingscriteria
  24. Artikel 22 Wonen - 3
   1. 22.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 22.2 Bouwregels
   3. 22.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 22.2.2 Hoofdgebouwen
   5. 22.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
   6. 22.2.4 Garageboxen
   7. 22.2.5 Andere bouwwerken
   8. 22.3 Ontheffing van de bouwregels
   9. 22.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   10. 22.3.2 Beoordelingscriteria
   11. 22.3.3 Ontheffingsprocedure
   12. 22.4 Specifieke gebruiksregels
   13. 22.5 Wijzigingsbevoegdheid
   14. 22.5.1 Wijzigingsbevoegdheden
   15. 22.5.2 Beoordelingscriteria
  25. Artikel 23 Wonen - Wooncentrum
   1. 23.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 23.2 Bouwregels
   3. 23.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 23.2.2 Gebouwen
   5. 23.2.3 Andere bouwwerken
   6. 23.3 Ontheffing van de bouwregels
   7. 23.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   8. 23.3.2 Beoordelingscriteria
   9. 23.3.3 Ontheffingsprocedure
   10. 23.4 Specifieke gebruiksregels
  26. Artikel 24 Wonen - Woongebouw
   1. 24.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 24.2 Bouwregels
   3. 24.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 24.2.2 Hoofdgebouwen
   5. 24.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
   6. 24.2.4 Garageboxen
   7. 24.2.5 Andere bouwwerken
   8. 24.3 Ontheffing van de bouwregels
   9. 24.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   10. 24.3.2 Beoordelingscriteria
   11. 24.3.3 Ontheffingsprocedure
   12. 24.4 Specifieke gebruiksregels
   13. 24.5 Wijzigingsbevoegdheid
   14. 24.5.1 Wijzigingsbevoegdheden
   15. 24.5.2 Beoordelingscriteria
  27. Artikel 25 Wonen - Woonwagens
   1. 25.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 25.2 Bouwregels
   3. 25.2.1 Toegelaten bouwwerken
   4. 25.2.2 Hoofdgebouwen
   5. 25.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
   6. 25.2.4 Andere bouwwerken
   7. 25.3 Ontheffing van de bouwregels
   8. 25.3.1 Ontheffingsbevoegdheden
   9. 25.3.2 Beoordelingscriteria
   10. 25.3.3 Ontheffingsprocedure
   11. 25.4 Specifieke gebruiksregels
   12. 25.5 Wijzigingsbevoegdheid
   13. 25.5.1 Wijzigingsbevoegdheden
   14. 25.5.2 Beoordelingscriteria
  28. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
  29. Artikel 26 Anti-dubbeltelregel
  30. Artikel 27 Algemene gebruiksregels
   1. 27.1 Algemene gebruiksregels
   2. 27.2 Uitzonderingen
  31. Artikel 28 Algemene ontheffingsregels
   1. 28.1 Ontheffingsbevoegdheden
   2. 28.2 Beoordelingscriteria
   3. 28.3 Ontheffingsprocedure
  32. Artikel 29 Algemene wijzigingsregels
   1. 29.1 Wijzigingsbevoegdheden
   2. 29.2 Beoordelingscriteria
  33. Artikel 30 Algemene procedureregels
   1. 30.1 Ontheffingsprocedure
  34. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
  35. Artikel 31 Overgangsrecht
   1. 31.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 31.2 Overgangsrecht gebruik
  36. Artikel 32 Slotregel