direct naar inhoud van 1.3 Begrenzing van het plangebied
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

1.3 Begrenzing van het plangebied

Het gebied Noorderplassen ligt aan de noordzijde van de stad Almere en wordt aan de noordzijde begrensd door de Oostvaardersdijk (N701) met daarachter het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer. Aan de oostzijde ligt het Natura 2000-gebied de Lepelaarplassen en een deel van de Noorderplassen. Aan de zuidzijde liggen de woonwijken Kruidenwijk en Waterwijk en het bedrijventerrein Markerkant. Aan de westzijde grenst het plangebied aan agrarisch gebied en loopt het over in een bosgebied Pampushout.

afbeelding "i_NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01_0001.jpg"

Figuur Begrenzing van het plangebied

De Noorderplassen liggen voor een deel binnen het plangebied en ook de Natte Graslanden maken deel uit van het plangebied. Het laatstgenoemde gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, is ingericht en bestemd als bufferzone tussen het woongebied en natuurgebied Lepelaarplassen.