direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Met het nieuwe bestemmingsplan worden de geldende bestemmingsplannen voor de desbetreffende gronden (deels) vervangen. Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:

  • Bestemmingsplan Noorderplassen: vastgesteld 20 juni 1983, onherroepelijk 20 december 1983.
  • Bestemmingsplan de Lepelaar: vastgesteld 1 februari 1996, onherroepelijk 26 augustus 1996.
  • Bestemmingsplan De Lepelaar, 1e partiĆ«le herziening: vastgesteld 27 juni 2002, onherroepelijk 28 januari 2003.
  • Bestemmingsplan Zuidoever Noorderplassen: vastgesteld 14 september 1989, onherroepelijk 15 november 1989.
  • Bestemmingsplan Zuidoever Noorderplassen: vastgesteld 14 november 2002, onherroepelijk 29 april 2003.
  • Bestemmingsplan 't Hoofd Noorderplassen: vastgesteld 9 april 1998, onherroepelijk 24 november 1998.
  • Uitwerkingsplan Zuidoever Noorderplassen, fase 1: vastgesteld 29 januari 1991, onherroepelijk 8 april 1991.
  • Uitwerkingsplan Zuidoever Noorderplassen, fase 2: vastgesteld 24 maart 1992, onherroepelijk 9 april 1992.
  • Almere West en Oost: vastgesteld 17 augustus 1983, onherroepelijk 20 december 1983.
  • Gooi- en IJmeer: vastgesteld 20 juni 1983, onherroepelijk 25 november 1983.

Daarnaast zijn de verleende binnenplanse (artikel 15 WRO), buitenplanse vrijstellingen (artikel 19 WRO) en projectbesluiten (artikel 3.10 Wro) in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt.