direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding voor dit bestemmingsplan
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

1.2 Aanleiding voor dit bestemmingsplan

Actualiseringsplicht

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat een verplichting om bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te actualiseren. In dat kader werkt de gemeente Almere aan het actualiseren van alle bestemmingsplannen voor haar grondgebied. In het gebied gelden verschillende bestemmingsplannen (zie paragraaf 1.4). De plannen zijn in verschillende periodes tot stand gekomen, waardoor de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de gebieden enigszins verschillen. Om voor het hele gebied een eenduidige en actuele jurdisch-planologische regeling te hebben, heeft de gemeente besloten om voor het hele gebied rondom de Noorderplassen een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Aard van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt in eerste instantie opgesteld in het kader van actualisering en is daarom grotendeels conserverend van aard. Voor het deelgebied Noorderplassen West gaat het nieuwe bestemmingsplan in principe uit van hetzelfde woningbouwprogramma als het geldende bestemmingsplan De Lepelaar (1996) en het Ontwikkelingsplan Noorderplassen West (2000). In die zin worden er ook geen nieuw ontwikkelingen planologisch mogelijk gemaakt. Wel zijn de bestemmingen op een aantal plaatsen flexibeler en bieden zij ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden dan in de geldende bestemmingsplannen.