direct naar inhoud van 1.1 Een bestemmingsplan
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

1.1 Een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt de bestemming en het gebruik van de gronden voor een bepaald gebied. Op basis van een bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen, het bouwen van bijgebouwen of voor het veranderen van het gebruik van een bepaald perceel.

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding (voorheen plankaart) en de planregels vormen tezamen het juridische plan. De regels omvatten de omschrijvingen van de in het plan vervatte bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden aangegeven. In de toelichting worden de achtergronden en beweegredenen aangegeven die hebben geleid tot de bestemmingen. De plantoelichting heeft geen rechtskracht.

Een bestemmingsplan komt in verschillende stappen tot stand, waarbij inwoners en andere betrokken partijen mogelijkheden hebben om in te spreken of een zienswijze te geven (zie hoofdstuk 5). Een bestemmingsplan wordt tijdens de verschillende procedurestappen langs elektronische (digitale) en analoge weg beschikbaar gesteld. Wanneer de inhoud van het digitale en analoge bestemmingsplan verschillend zijn, is de inhoud van het digitale bestemmingsplan beslissend.