direct naar inhoud van 4.5 Horeca
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

4.5 Horeca

De wijk kent een gevarieerd horeca-aanbod dat voorziet in de locale behoefte. Gezien het sterke woonkarakter van de wijk en de bebouwingsdichtheid is er geen plaats voor een horecaconcentratie met een bovenwijks karakter. De bestaande bedrijfsaantallen zullen als maximum worden gesteld voor het gehele plangebied met uitzondering van het Floresplein.

Gezien de negatieve effecten die horeca-3 op de directe omgeving kan hebben (lawaai, stank, vervuiling, verkeer etc.) streeft de gemeente ernaar de huidige horecavestiging op Borneoplein 5 te vervangen door een exploitatie die nadrukkelijk past in het woonkarakter van de directe omgeving. Daarom is in dit bestemmingsplan voor deze plek een uitsterfregeling opgenomen voor horeca-3 en recreatie; voorts is een ontheffing opgenomen voor het toestaan van lichte bedrijvigheid aan de straatzijde en voor lichte bedrijvigheid, dienstverlening en kantoren aan de achterzijde. De functies wonen en horeca-2 (deze is minder belastend dan horeca-3), alsmede - aan de voorzijde - kantoren en dienstverlening, zijn bij direct recht mogelijk. Op deze wijze hoeft na herontwikkeling niets een succesvolle exploitatie in de weg te staan.

Het Floresplein

Het Floresplein moet zich ontwikkelen tot een volwaardig en duurzaam wijkwinkelcentrum. Het heeft een functie als sociaal-cultureel hart van de wijk. Dit betekent ook dat het plein een aantrekkelijke verblijfskwaliteit moet hebben, passend bij de functionele en de hoogwaardige ruimtelijke structuur. Winkelondersteunende horeca moet hierin een belangrijke bijdrage leveren. De gemeente wil daarom ruimte maken voor een winkelondersteunend horeca-initiatief in het nieuw te ontwikkelen Floreshuis en een horecamogelijkheid in het deel aan de noordzijde tussen de Soerabaja- en de Bataviastraat.