direct naar inhoud van 3.3 De radialen Korreweg en Bedumerweg
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.3 De radialen Korreweg en Bedumerweg

Kenmerkend voor het plangebied is de duidelijke ruimtelijke hoofdstructuur. Hierbij zijn van oudsher vooral de Korreweg en de Bedumerweg van belang. Zij zijn zogenaamde radialen en als zodanig belangrijke 'dragers' voor het karakter en de identiteit van de wijk. De structuur en verkaveling van de Korrewegwijk en De Hoogte zijn direct afgeleid van deze twee historische routes tussen stad en ommeland.

De Korreweg

De Korreweg begint bij het Noorderplantsoen op de plek waar ooit de Ebbingepoort de ingang van de stad ter plaatse van de Ebbingestraat aangaf en loopt via de Korrewegwijk tot de Gerrit Krolbrug, die het Van Starkenborghkanaal overbrugt, waar de weg overgaat in het Heerdenpad dat eindigt in Beijum. De Korreweg bestond al in de oorspronkelijke landelijke verkaveling in de tijd dat de vestingwallen er nog waren. De weg vormt de ruggengraat van de wijk waarop alle secundaire wegen en woonstraten uitkomen en waarop de diverse - gefaseerd tot stand gekomen - woningbouwplannen en openbare ruimtes als Bernoulliplein, Floresvijver en Hamburgervijver zijn ge├źnt.

Het Bernoulliplein is als ruimte bijzonder waardevol. De gevels zijn hier van grote architectonische kwaliteit. Het Floresplein is karakteristiek voor de Korrewegwijk. In de trapezium-vormige ruimte met vijver zijn de twee hoofdrichtingen van de Korrewegwijk duidelijk herkenbaar. De voormalige Sionskerk op de hoek van de Floresstraat en de Korreweg is een karakteristiek gebouw in de wijk.

De bebouwing langs de Korreweg kent fraaie gevelarchitectuur en heeft in het algemeen een mooi profiel (door de verhouding van de afstand tussen de tegenoverliggende gevels en de hoogte van de bebouwing). In hoofdlijnen dient de Korreweg in de huidige vorm te worden behouden. Op een aantal plekken zijn echter verbeteringen mogelijk.

Detailhandel/dienstverlening moet zich, aansluitend aan de Nieuwe Ebbingestraat, tot aan de Singelweg concentreren. De bebouwing langs de Korreweg heeft verder voornamelijk een woonfunctie met uitzondering van de hoeken van de gesloten bouwblokken. Hier zijn op de begane grond andere functies gevestigd of wenselijk, zoals dat oorspronkelijk op deze plekken ook bedoeld is.

Aan de rand van de wijk is op grond van stedenbouwkundig plan 'Antillenstraat en omstreken' nabij de Antillenstraat woningbouw mogelijk. Langs de Korreweg is hogere bebouwing voorzien, zodat de wijk een stedenbouwkundige afronding krijgt, de entree van de stad vanaf het water naar de Korreweg wordt vormgegeven en zo het stedelijke, bovenwijkse karakter van de Korreweg wordt benadrukt.

De Bedumerweg

De Bedumerweg bevindt zich langs het voormalige Boterdiep, waarvan nog slechts een langwerpige vijver resteert. Ten gevolge van de demping van het Boterdiep is er een ruimtelijk probleem ontstaan in het profiel van de Bedumerweg. Door de ontstane overmaat is de verkeersfunctie dominant aanwezig. De openbare ruimte van de Bedumerweg is in zijn huidige vorm van onvoldoende kwaliteit en het is wenselijk om deze in z'n geheel te herinrichten vanwege het belang van de weg als entree van het centrum vanuit het noorden. Daarnaast zou de weg door middel van een betere inrichting de Selwerderwijk bij de Korrewegwijk kunnen betrekken. Daartoe worden studies gemaakt.

Tussen Allersmastraat en Asingastraat is bebouwing mogelijk tot 4 lagen. De bebouwingslijn van de gevelwand wordt gehandhaafd; detailhandel en dienstverlening blijven mogelijk. Tot aan de Asingastraat heeft de westelijke gevelwand veel detailhandel en dienstverlening op de begane grond. Verder heeft de bebouwing aan de Bedumerweg voornamelijk een woonfunctie. Het oude tuindorp De Hoogte is karakteristiek en om stedenbouwkundige redenen waardevol ter plaatse van de speeltuin nabij de Cortinghpoort.

Vanaf de Molukkenstraat heeft de Bedumerweg uitsluitend een verkeersfunctie. Aan de oostzijde, aan de rand van het Molukkenplantsoen, is bebouwing gerealiseerd tot 6 bouwlagen. Hier bevindt zich detailhandel/dienstverlening. Ook is woningbouw mogelijk, zoveel mogelijk geori├źnteerd op het park. Door de bebouwing is de relatie tussen de Nieuw-Indische buurt en de West-Indische buurt versterkt.