direct naar inhoud van 3.2 De randen van het plangebied
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.2 De randen van het plangebied

Het plangebied heeft duidelijke randen. In het westen is het de verhoogde spoorlijn. Twee zijden worden begrensd door water, c.q.het Van Starkenborghkanaal en het Oosterhamrikkanaal. Het Oosterhamrikkanaal vormt momenteel een harde grens met de Oosterparkwijk. Het zal in de toekomst een vriendelijker en groenere uitstraling moeten krijgen. Verder vormt de lijn Noorderstationsstraat/ Nieuwe Ebbingestraat, die de begrenzing van de binnenstad markeert, samen met een klein stuk van de Korreweg en met de Singelweg de laatste begrenzing van het plangebied.

De spoorbaan

De westelijke rand van het plangebied wordt gevormd door de spoorbaan. Het gebied tussen spoorbaan en bebouwing is voornamelijk groen, soms zelfs parkachtig, of als speelveld ingericht. Woningen zijn hierop georiënteerd en dit dient zo te blijven.

Het Van Starkenborghkanaal

Aan de noordzijde van het plangebied, langs het Van Starkenborghkanaal ligt het bedrijfsterrein De Hoogte.

Verderop langs het kanaal is de Westindischekade als groene zone waardevol voor de wijk. In het bijzonder de bomenrij, maar ook de bebouwing is daar karakteristiek.

In de omgeving van de Antillenstraat bevindt zich langs het kanaal een gebied met een sterk gemengd karakter. De kavels zijn hier tot op de kade uitgegeven. Het gebied op zich functioneert goed.

Op grond van stedenbouwkundig plan 'Antillenstraat en omstreken' is langs de Korreweg hogere bebouwing toegestaan aan de kruising van de Korreweg met het Van Starkenborghkanaal, een kruising van twee stedelijke hoofdstructuren. Hierdoor wordt de entree van de stad vanaf het water naar de Korreweg vormgegeven en het stedelijke, bovenwijkse karakter van de Korreweg benadrukt.

Het Oosterhamrikkanaal

De zuidoostelijke rand van het plangebied wordt gevormd door het Oosterhamrikkanaal. Vanaf de Kapteynbrug wordt het karakter van de openbare ruimte sterk bepaald door de busbaan. Langs het Oosterhamrikkanaal bevindt zich bebouwing met een gemengd karakter. Het gaat om de functies wonen, afgewisseld met stroken bedrijfsbebouwing. Aan de Oosterhamrikkade bevindt zich tevens het Noorderbad, een karakteristiek gebouw, dat nu een functie heeft ten behoeve van kantoren/ dienstverlening; het plantsoen ervóór is waardevol.

De Noorderstationsstraat/ het Noorderplantsoen/ Korreweg/ Singelweg

Het plangebied grenst aan de zuidwestkant aan het Noorderplantsoen. Deze fraaie rand is van waarde voor de hele Korrewegwijk, evenals de karakteristieke losse villabebouwing langs de Noorderstationsstraat. Het bouwblok tussen de Rodeweg en de Nieuwe Ebbingestraat is eenzijdig georiënteerd.