direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Centrum Didam 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-or01

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel uitsluitend op de begane grond danwel de bestaande situatie ;
  • b. wonen uitsluitend op de verdieping;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.2 Bouwregels
5.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
5.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.