direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Centrum Didam 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-or01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. detailhandel uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande detailhandel op de verdieping is toegestaan;
 • c. dienstverlening uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande dienstverlening op de verdieping is toegestaan;
 • d. horeca uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat:
  • 1. tevens de bestaande horeca op de verdieping is toegestaan;
  • 2. zware horeca niet is toegestaan;
 • e. kantoren uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande kantoren op de verdieping zijn toegestaan;
 • f. een constructiebedrijf uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiebedrijf';

met bijbehorende gebouwen bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels
4.2.1

Het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt maximaal 80%.

4.2.2

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover gebouwd binnen het bouwvlak, bedragen de goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
 • b. voor zover gebouwd buiten het bouwvlak bedraagt de bouwhoogte maximaal 3 m.
4.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.