direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk - Molen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 15 Maatschappelijk - Molen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor de instandhouding en/of het herstel van de aanwezige molen,

met de daarbij behorende voorzieningen:

 • a. tuinen en erven;
 • b. ontsluitingen/inritten;
 • c. groenvoorzieningen.

Een bedrijfswoning is niet toegestaan.

15.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing geldt de volgende regel:

 • a. Op of in deze gronden is de bestaande molen op de bestaande plaats en met de bestaande oppervlakte, goot- en bouwhoogte toegestaan.

15.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de gronden welke zijn aangeduid met 'Maatschappelijk - Molen' naar de bestemming:

 • Bedrijf;
 • Detailhandel;
 • Horeca;
 • Recreatie - Dagrecreatie;
 • Recreatie - Recreatiewoning;
 • Wonen;
 • Wonen - Woongebouw;

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de wijziging is gericht op de instandhouding en het herstel van de molen;
 • b. andere functies in de omgeving mogen door de wijziging niet worden belemmerd;
 • c. met onderzoek is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat op het gebied van geur, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.