direct naar inhoud van Artikel 36 Wonen - 1
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 36 Wonen - 1

36.1 Bestemmingsomschrijving
36.1.1 Algemeen

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. beroepsmatige activiteiten;
 • c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen.
36.1.2 Ondergeschikte functies
 • a. groenvoorzieningen en water;
 • b. erven en tuinen;
 • c. paden en wegen.
36.2 Bouwregels

Op de in lid 36.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

36.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen uitsluitend binnen de aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd;
 • b. binnen een bouwvlak het bestaande aantal woningen niet mag worden vergroot;
 • c. de inhoud van een hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume';
 • d. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de bestaande goothoogte;
36.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerf tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn;
 • b. 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen;
 • c. 5 m voor overige andere bouwwerken.