direct naar inhoud van Regels

Parapluplan parkeernormen SWF

Status: vastgesteld
Idn: NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast

REGELS

 

 

Inhoudsopgave

 

REGELS

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepassingsregels

HOOFDSTUK 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Artikel 4 Overige regels

HOOFDSTUK 3 Overgangsrecht en slotregel

Artikel 5 overgangsrecht

Artikel 6 slotregel

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

1.1 plan:

het Parapluplan parkeernormen SWF van de gemeente Súdwest-Fryslân;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

 

Artikel 2 Toepassingsregels

Dit bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in de navolgende tabel.

 

Bestemmingsplan

Datum vaststelling

IDN nummer digitaal plan

10 kv-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd

29 november 2011

NL.IMRO.0055.BP10kVgebouw-VA01

12 recreatiewoningen Gouden Boayum te Heeg

30 november 2010

NL.IMRO.1900.2016middBPgoboaiju-vast

1e Partiële herziening Hindeloopen- Jachthaven

2 juli 2015

NL.IMRO.1900.2015zuid1Ejachhind-vast

Afkelansdyk 5 te Oppenhuizen

12 september 2013

NL.IMRO.1900.2012oostBPafke5opp-vast

Alexanderstraat 7

29 september 2009

NL.IMRO.0091.2009Alexstraat7-vast

Allingawier

26 maart 2015

NL.IMRO.1900.2014westBPallingaw-vast

Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei te Tirns 

19 februari 2015

NL.IMRO.1900.2014oostBPbootsma-vast

Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer

4 maart 2014

n.v.t.

Bedrijventerrein Indijk Hindeloopen

31 maart 2011

NL.IMRO.1900.BPBtIndijkHloopen-onhe

Beheersverordening 13 dorpen

20 juni 2016

NL.IMRO.0140.Behevo13dorpen-VA01

Beheersverordening bedrijventerrein Winsum, bedrijventerrein Wommels en woonlocatie Baard

14 juni 2014

NL.IMRO.0140.BvbdrWinWomwlBrd-VA01

Beheersverordening Binnenstad Sneek

12 september 2013

NL.IMRO.1900.2013oostBVbinSneek-vast

Beheersverordening Heeg- De Skou

21 januari 2016

NL.IMRO.1900.2016middBVskouheeg-vast

Beheersverordening Workum- Bedrijventerrein It Soal

19 december 2013

NL.IMRO.1900.BHVitsoal-vast

Beheersverordenng Draeisleat - Osingahuizen

19 december 2013

NL.IMRO.1900.BHVDraeisleat-vast

Beleefcentrum Afsluitdijk

26 januari 2017

NL.IMRO.1900.2016westBPbeleefaf-vast

Benzineservicestation Lorentzstraat/A7

8 juni 2016

NL.IMRO.1900.2014oostBPtankstA7-onhe

Beschermd Stadsgezicht Hindeloopen

4 oktober 2005

n.v.t

Boazum

25 februari 2013

NL.IMRO.0140.BPBoazum-VA01

Bolsward Binnenstad

10 maart 2009

NL.IMRO.19000000040703VA01-

Bolsward Buitengebied

16 november 2010

NL.IMRO.1900.040704-OH01

Bolsward De Marne

15 juni 2010

NL.IMRO.0064.040705-VG01

Bolsward- De Syl 1 en 3

12 september 2013

NL.IMRO.1900.2012noorBPdesyl-onhe

Bolsward- Grote Dijlakker 41

21 september 2015

NL.IMRO.1900.2015noorWPgrdijl41-vast

Bolsward Hartwerdervaart

19 mei 2009

NL.IMRO.0064.05000000hart-VG01

Bolsward Kom

16 september 2008

NL.IMRO.19000000040702VA01-

Buitengebied 2008

10 maart 2009

NL.IMRO.00550000Buitengebied-

Buitengebied 2008 Tweede particiële herziening

21 mei 2013

NL.IMRO.00550000BPBGB2008hrz2VA-

Buitengebied Súdwest-Fryslân

5 oktober 2017

NL. IMR0.1900.2016buitengebied-vast

Buitengebied Wymbritseradiel

31 augustus 2010

n.v.t.

Buren 20, 22 en 24a en Wonneburen in Ferwoude en Súd 154 in Workum

19 februari 2015

NL.IMRO.1900.2014westBPBrnSud-vast

Bûtengebiet

29 september 2015

NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA02

Bûtlânwei 6 in Tersoal

27 november 2012

NL.IMRO.0055.BPButlansw6Tersoal-OH01

Bybaen 16 Uitwellingerga

13 april 2010

NL.IMRO.0683.BPBybaen16-onhe

Centrum voor de kunsten, Het Atrium

29 september 2009

NL.IMRO.0091.2009cvk-0001

Cornwerd

30 juni 2009

n.v.t.

De Feestpôle Gaastmeer

10 juni 2009

n.v.t.

De Kuilart

24 januari 2013

NL.IMRO.1900.2012zuidBPkuilart-onhe

De Loten

29 september 2010

NL.IMRO.0091.Deloten-onhe

De Potten

16 december 2008

n.v.t.

De Potten Sneek - 20 recreatiewoningen

14 november 2013

NL.IMRO.1900,2013oostBPpottenrw-vast

De Zwette

19 januari 2010

NL.IMRO.1900,2009dezwette-onhe

Detailhandel De Hemmen, Sperkhem II,

14 september 2010

n.v.t.

Dorpsstraat 94 te Exmorra

7 juli 2011

NL.IMRO.1900.2011noorBPdpst94ex-onhe

Bestemmingsplan Draeisleat / Osingahuzen (plandeel Osingahuzen-noord)

9 oktober 2007

n.v.t.

Dr. Kuyperlaan 1

1 juni 2010

NL.IMRO.0091.2009drkuyperlaan1-onhe

Duinterpen - Sneek

31 maart 2011

NL.IMRO.1900.2010Duinterpen-onhe

Easterein

16 december 2013

NL.IMRO.0140.BPEasterein-VA01

Easterein - Bedrijventerrein Fabrykswei Oost

16 december 2013

NL.IMRO.0140.EastereinBdtFabrwO-VA01

Easterwierrum

23 januari 2012

NL.IMRO.0140.BPEasterwierrum-VA01

Easthimmerwei 23 in Folsgare

31 maart 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPeasthw23-vast

Eastwei 6 in Oppenhuizen

21 juni 2012

NL.IMRO.1900.2011oostBPEastwei6-vast

Eiland De Domp

31 maart 2011

NL.IMRO.1900.2010eilanddedomp-onhe

Exmorra

30 juni 2009

n.v.t.

Flachlocatie Iepenlaan

24 januari 2013

NL.IMRO.1900.2012oostBPflach-onhe

Gaastmeer

19 juni 2007

n.v.t.

Gouden Boayum 4 Heeg

3 juli 2014

NL.IMRO.1900.2014BPmiddgb4heeg-vast

Greate Sudein 35 te Uitwellingerga

19 januari 2010

NL.IMRO.0683.BPGreateSudein35-vast

Grote Dijlakker 22 Bolsward

10 mei 2011

NL.IMRO.1900.2011oostWPgrdyla22-vast

Harinxmaland

28 februari 2006

n.v.t

Heeg

26 mei 2011

NL.IMRO.1900.BPHeeg-onhe

Heeg - Gouden Boaijum 8

19 februari 2015

NL.IMRO.1900.2014BPmiddgb8heeg-vast

Heeg - Nijewal 12

19 april 2016

NL.IMRO.1900.2015WPnijew12heeg-vast

Heeg Randweg van de gemeente Wymbritseradiel

6 juni 2006

n.v.t

Heeg Uitbreiding De Skou

17 november 2011

NL.IMRO.1900.BPHeegDeSkouuitbr-0401

Heeg-Draeisleat/Osingahuzen (plandeel-noord)

27 november 2007

n.v.t.

Heidenskipsterdyk 40a

12 november 2015

NL.IMRO.1900.2015zuidBPhskdk40a-vast

Hemdijk

16 september 2008

n.v.t.

Hemdijk-De Harste

19 september 2006

n.v.t

Hieslum en Gaast

6 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012WestBPhiegaas-onhe

Hindeloopen- Stadsweide

9 december 2008

n.v.t.

Holle Poarte

29 november 2010

NL.IMRO.1900.20100400BP000-0401

Hommerts

11 december 2007

n.v.t.

Houkepoort-Houkemar

18 november 2003

n.v.t

Idzega - Klokhúsdyk 2

14 juli 2016

NL.IMRO.1900.2016oostBPidzegakd-vast

IJlst

31 maart 2011

NL.IMRO.1900.BPIJlst-onhe

IJlst- Bezoekers- en doecentrum molen De Rat

26 maart 2015

NL.IMRO.1900.2015oostBPbezijlst-vast

IJlsterplein

31 oktober 2006

n.v.t

It Fabryk 1 te Lollum

16 mei 2013

NL.IMRO.1900.2013noorBPtFabryk1-vast

It Heidenskip

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2011zuidBPithnskip-onhe

It Joo - Oudega

22 september 2011

NL.IMRO.1900.2011middBPitjoo-onhe

Itens - herziening Tsjerkebuorren 7

15 oktober 2012

NL.IMRO.0140.BPItensTsjerkbn-VA01

Jachthaven Hindeloopen

6 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012zuidBPjhhlpn-onhe

Jachthavenstraat 53, 55, 57, 59 te Sneek

22 maart 2012

NL.IMRO.1900.2011oostBPjhavestr-vast

Julianastraat - Sneek

22 maart 2005

n.v.t

Jurjen Hoomansstrjitte IJlst

6 juli 2010

n.v.t.

Kerkhofsteeg te IJlst

28 september 2010

NL.IMRO.1900.BPKerkhofsteeg-onhe

Klooster Witmarsum

7 juli 2011

NL.IMRO.1900.2011noorBPkloowitm-onhe

Koudum - De Easte en Parkplan

22 september 2011

NL.IMRO.1900.055008-onhe

Koudum- Galamadammen

1 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012zuidBPkoudgala-onhe

Lemmerweg Oost en West

15 september 2009

n.v.t.

Ligplaats woonboot Schans 102 Stavoren

14 juli 2016

NL.IMRO.1900.2016zuidBPschan102-vast

Lytse Doarpen

8 december 2009

nvt

Lytse Doarpen, herzieningsplan overgangsrecht

10 juli 2012

nvt

Makkum - Centrum

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012westBPmakcentr-vast

Makkum - Engwier

31 mei 2010

NL.IMRO.1900.20090300BP000-onhe

Makkum - Oost

31 maart 2016

NL.IMRO.1900.2015westBPmakkoost-vast

Makkum - Zuidoost

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012westBPmakzuido-onhe

Makkum - Zuidwaard

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012westBPmazuidwa-onhe

Makkum-Achterterrein Krommesloot 11

2 juli 2015

NL.IMRO.1900.2015westBPmakkkr11-vast

Marsherne 5 te Poppenwier

11 januari 2011

NL.IMRO.0055.BPMarsherne5Pwier-OH01

MFA de Terp Scharnegoutum

18 oktober 2012

NL.IMRO.1900.2012oostBPMFAterp-onhe

Midstrjitte 2-6 te Woudsend

20 oktober 2010

NL.IMRO.1900.BpMidstrjitte-onhe

Molkwerum

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2011zuidBPmwerum-onhe

Mounewetter

14 december 2009

n.v.t.

Munkedyk 1 te Gaastmeeer

3 juli 2014

NL.IMRO.1900.2013middBPmunkedk1-vast

Nijland

4 september 2007

n.v.t.

Noorderhoek

19 januari 2010

NL.IMRO.0091.2009noorderhoek-vast

Noordoosthoek- Normandiaplein

17 november 2011

NL.IMRO.1900.2010oostBPnormplei-onhe

Oer de Graft

15 november 2012

NL.IMRO.1900.2012middBPGraftHee-onhe

Offingawier

19 januari 2010

NL.IMRO.0091.2009offingawier-vast

Omgeving Aldfeartsdyk 13 te Goënga

5 juni 2014

NL.IMRO.1900.2014oostBPaldfea13-vast

omlegging t Far te Hommerts

24 januari 2013

NL.IMRO.1900.2011oostBPtfarhom-onhe

Oostend 17a Witmarsum

23 juni 2011

NL.IMRO.1900.2011noorBPoost17wi-onhe

Oosthem

19 september 2006

n.v.t

Oppenhuizen - Eastwei 4

29 september 2016

NL.IMRO.1900.2016oostBPeaw4oppe-vast

Parrega 2007

22 september 2008

nvt

Piaam

30 juni 2009

nvt

Pingjum

30 juni 2009

nvt

Raerd - Aldfeartswei 

21 juni 2016

NL.IMRO.190000002016WPrrdaldfv-

Randzone Gauw

24 mei 2012

NL.IMRO.1900.2011oostBPRandGauw-vast

Reahus

2 maart 2009

nvt

Reidskar 5 te Hommerts (hoek Jeltesleat / Prinses Margrietkanaal)

23 juni 2011

NL.IMRO.1900.2011oostBPreid5hom-onhe

Rien - herziening Molmawei 8

17 september 2012

NL.IMRO.0140.BPRienMolmawei8-OH01

Roggebroek - Stavoren

28 april 2011

NL.IMRO.1900.BPSTAVROG2010-VAST

Schettens 2007

22 september 2008

n.v.t.

Schettens Uitbreiding Zuidoost

28 september 2009

n.v.t.

Schraard

30 juni 2009

n.v.t.

Sibrandabuorren en Tersoal 

26 maart 2015

NL.IMRO.1900.BPSbuorrenTersoal-VA01

Sint Antoniusplein te Sneek

21 januari 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPAntplein-vast

Sluiscomplex Kornwerderzand

15 juni 2017

NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-vast

Sneek - Bolswarderpoort

21 mei 1996

n.v.t

Sneek - De Potten - waterskibaan

25 februari 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPwaterski-vast

Sneek - Furmerusstraat

14 juli 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPfurmerus-vast

Sneek - Oudvaart 

23 oktober 2014

NL.IMRO.1900.2014oostBPsNeeoudv-vast

Sneek - Spoorwegemplacement en Schuttersveld

6 juni 2013

NL.IMRO.1900.2012oostBPspooschv-onhe

Sneek - voormalige locatie Thabor

29 september 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPsNeethab-vast

Sneek- Bedrijvenpark De Hemmen A7 wijziging Smidsstraat

28 februari 2013

NL.IMRO.1900.2012oostBPsmidsNee-onhe

Sneek- Harinxmaland Fase 1d 

17 december 2015

NL.IMRO.1900.2015oostBPharinx1d-vast

Sneek- Harinxmaland Fase 1e

14 juli 2016

NL.IMRO.1900.2016oostBPharinx1e-vast

Sneek- Houkepoort 

26 januari 2017

NL.IMRO.1900.2016oostBPhoukepoo-vast

Sneek- Tinga partiële- en correctieve herziening

26 mei 2009

n.v.t.

Sneek, Houkesloot / 't Ges

7 november 2013

NL.IMRO.1900.2013oostBPHsltGes-onhe

Sneek, Woonlocatie Singel/Harinxmakade 

10 september 2015

NL.IMRO.1900.2014oostBPsnksinge-vast

Sperkhem II

22 januari 2008

n.v.t.

Sperkhem-Tuindorp

26 mei 2011

NL.IMRO.1900.2010sperkhemtuind-onhe

Stadsfenne-Pasveer

30 november 2010

NL.IMRO.1900.2010stadsfennepas-onhe

Stationsgebied e.o.

29 juni 2010

NL.IMRO.0091.2010Stationsgebied-onhe

Stavoren

27 juni 2013

NL.IMRO.1900.2013zuidBPstavoren-onhe

Stavoren - Middenmeer

23 oktober 2014

NL.IMRO.1900.2013zuidBPstavmidd-vast

Sudergoweg 54/56 te IJlst

20 september 2012

NL.IMRO.1900.2011oostBPSudwg54-onhe

Terp Schettens

7 juli 2011

NL.IMRO.1900.2011noorBPterpsche-onhe

Theater Westersingel

16 december 2008

n.v.t.

Thomas van Aquinoschool

9 mei 2009

NL.IMRO.0091.2009tvanaquino-onhe

Tinga

18 september 2007

n.v.t.

Top en Twel

19 september 2006

n.v.t

TraceA7

23 juni 2011

NL.IMRO.1900.2011traceA7-onhe

Uitbreiding Albert Heijn Stadsfenne - Sneek 

18 mei 2017

NL.IMRO.1900.2014oostMdzlaan4-vast

uitvaartcentrum Harinxmaland

4 augustus 2010

NL.IMRO.1900.harinxma-onhe

Uitwellingerga De Grachten / Gravinnepoel

6 juni 2006

n.v.t

Uitwerkingsplan Harinxmaland

4 augustus 2010

NL.IMRO.0091.harinxmalandfase1-vast

Uitwerkingsplan Harinxmapark

8 februari 2011

NL.IMRO.1900.harinxmapark-onhe

Van Giffenstraat Sneek 

18 december 2014

NL.IMRO.1900.2014oostBPvangiffs-vast

Warns

4 april 2013

NL.IMRO.1900.BPWARNS2010-onhe

Wijzigingsplan Aldfeartsdyk 13 te Goenga

5 september 2011

n.v.t.

wijzigingsplan Binnenpaed 42 Jutryp

22 februari 2011

NL.IMRO.1900.WPbinnenpaed42-vast

Wijzigingsplan Bolsward Buitengebied - Workumertrekweg 17

20 november 2012

n.v.t.

Wijzigingsplan Bolsward Kom - Franekereind 6

20 november 2012

n.v.t.

Wijzigingsplan Bolsward Kom - Frankereind 1

13 augustus 2013

n.v.t.

Wijzigingsplan Goaijengeamieden 2 te Goenga

29 juni 2011

n.v.t.

Wijzigingsplan Jeltewei 116a te Hommerts

23 juni 2014

n.v.t.

Wijzigingsplan Klokhusdyk7 Idzega

12 oktober 2012

n.v.t.

Wijzigingsplan Noorderhoek Jancko Douwamastraat 39

27 november 2012

NL.IMRO.1900.2012oostWPjdouws39-onhe

Wijzigingsplan Oosthem - Nessenwei 2

9 april 2013

nvt

Wijzigingsplan Pampuskade 14 Sneek

21 december 2011

NL.IMRO.1900.2011oostWPpampuska-vast

Witmarsum

30 juni 2009

n.v.t.

Wiuwert herinrichting Skatebaan

14 september 2015

NL.IMRO.0140.BpWiuwertSkatebaan-VA01

Wiuwert, Froonackerdyk 8

20 februari 2012

NL.IMRO.0140.BPWiuwertFrodyk8-OH01

Wommels

1 november 2010

NL.IMRO.0140.BPWommels-VA01

Wommels - Geins 2

20 april 2015

NL.IMRO.0140.PHbpWommelsGeins2-VA01

Wommels Noord Oost

1 maart 2010

NL.IMRO.0140.BPWommelsNO-0401

Wommels, Bedrijfsterrein Walperterwei - herziening Walperterwei 47b

6 juni 2011

NL.IMRO.0140.BvbdrWinWomwlBrd-OH01

Wons

30 juni 2009

n.v.t.

Woonschepen aan de Easterbregesleat in Uitwellingerga

23 oktober 2014

NL.IMRO.1900.2011oostBPEasterbr-vast

Workum - Bedrijventerrein Horsa en Burevaart

26 mei 2009

n.v.t.

Workum - De Nije Rolpeal

5 oktober 2017

NL.IMRO.1900.2016westBPworrlpea-vast

Workum - Thomashof

19 februari 2015

NL.IMRO.1900.2014westBPworkthom-vast

Workum - Thomashof Zuid

29 september 2016

NL.IMRO.1900.2016westBPthomzuid-vast

Workum appartementen Doltewâl 

10 november 2016

NL.IMRO.1900.2016westBPworkdolw-vast

Workum- Bedrijventerrein It Soal (mest en groendrogerij)

4 maart 2008

n.v.t.

Workum- Kom

31 maart 2011

NL.IMRO.1900.055007-OH01

Workum- Oer De Dolte

30 juni 2009

n.v.t.

Woudsend- De Welle

1 december 2008

n.v.t.

Woudsend- It Skar

29 september 2016

NL.IMRO.1900.2015oostBPskarwoud-vast

Woudsend- Oost

2 december 2008

n.v.t.

Woudvaart

29 september 2009

NL.IMRO.0091.2009woudvaart-onhe

Wymbritseradiel- Noord (Gauw, Goënga, Scharnegoutum, Tirns)

27 mei 2009

n.v.t.

Wymbritseradiel- Oost (Jutrijp, Oppenhuizen-Broeresleat en Uitwellingerga-Brêgefinne)

26 augustus 2008

n.v.t.

Wymbritseradiel- West (Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Greonterp, Westhem en Wolsum)

15 januari 2008

n.v.t.

Wymbritseradiel- Zuid (Woudsend-West)

16 december 2008

n.v.t.

Wymbritseradiel- Zuid-West (Oudega en Sandfirden)

18 november 2008

n.v.t.

Ysbrechtum

20 april 2010

NL.IMRO.0091.Ysbrechtum-VST1

Zomerrak

23 juni 2011

NL.IMRO.1900.2011zomerrak-onhe

Zurich

19 december 2013

NL.IMRO.1900.2013noorBPzurich-vast

Zwettewei 68a

3 maart 2011

NL.IMRO.1900.BPzwettewei68a-vast

 

 

HOOFDSTUK 2 Algemene regels

 

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het

toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

 

Artikel 4 Overige regels

 

4.1 Voldoende parkeergelegenheid

 

Daar waar in de bestemmingsplannen genoemd in artikel 2 parkeernormen zijn opgenomen, dan wel in deze bestemmingsplannen voor het parkeren wordt verwezen naar de Bouwverordening, worden de betreffende regelingen vervangen door de volgende regels:

 

 1. Een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een bouwwerk of van gronden - al dan niet gecombineerd - , waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden;

 2. bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan wordt op basis van de door de CROW vastgestelde richtlijnen (publicatie 317 - oktober 2012), dan wel aan de hand van de op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid;

bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

 

HOOFDSTUK 3 Overgangsrecht en slotregel

 

Artikel 5 overgangsrecht

 

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 1. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

 2. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

5.2 Overgangsrecht gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik;

 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 3. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 4. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 6 slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

Regels van het

Parapluplan parkeernormen SWF