direct naar inhoud van Artikel 30 Waterstaat - Watergang overkluisd
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 30 Waterstaat - Watergang overkluisd

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Watergang overkluisd' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het onderhoud van de in deze zone gelegen dan wel daaraan grenzende watergang.

Op of in de voor Waterstaat - Watergang overkluisd' bestemde gronden geldt de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas.