direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. oppervlaktewater;
  • b. retentie van water;
  • c. wateraanvoer en waterafvoer;
  • d. oevers;
  • e. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van water - visvijver" voor het behoud van het betreffende viswater;
  • f. waterzuivering;
  • g. het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, zoals kaden, keermuren, en sluizen.