direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planuitgangspunten
Plan: Noordersluis 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00035-VG01

Hoofdstuk 4 Planuitgangspunten

In de voorgaande hoofdstukken zijn van het plangebied de huidige situatie en het gewenste beeld voor de komende tien jaren beschreven, alsmede de uitgangspunten vanuit beleid en wet- en regelgeving waarmee bij de planvorming rekening moet worden gehouden. De voor dit bestemmingsplan relevante uitgangspunten uit de voorgaande hoofdstukken, worden in dit hoofdstuk geformuleerd. Uiteindelijk krijgen deze een juridische vertaling in een verbeelding van het bestemmingsplan en een set met planregels. Deze regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied en zijn juridisch bindend.