direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Kern Swalmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000129-VG01

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterberging;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterlopen en waterpartijen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. infiltratie- en bergingsvoorzieningen;
  • f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van (rail)verkeersdoeleinden;
  • g. oevers en onderhoudspaden.

16.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, specifiek ten behoeve van deze bestemming, mag maximaal 3,00 meter bedragen.