direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen - Bijzondere woonvorm
Plan: Driessen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-va01

Artikel 15 Wonen - Bijzondere woonvorm

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Bijzondere woonvorm' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bijzondere woonvormen;
 • b. hoofdgebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen met hieraan ondergeschikte en niet zelfstandige lichte horeca en detailhandel;
 • c. behoud van bestaande gebouwde parkeervoorzieningen;

met de bij lid a behorende:

 • d. tuinen en erven;
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
 • b. voor pergola's: 3 m;
 • c. vlaggenmasten: 6 m
 • d. voor het overige: 2,5 m;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met d mogen bestaande andere bouwwerken worden gehandhaafd.