direct naar inhoud van 4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit

Het centrumgebied van Valkenswaard bestaat uit het kernwinkelgebied en een gebied dat zich kenmerkt door een grote diversiteit aan functies en een gebied waar horeca geconcentreerd is. Het plangebied (centrum) bestaat uit het laatst genoemde gebied. Het gebied wordt gekenmerkt, zoals reeds vermeld, door een grote diversiteit aan functies en ook bebouwingstypologie├źn. Naast de aanwezige cultuurhistorische kenmerken en opbouw van de oude kern hebben er in de loop der jaren ook diverse nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Het centrum van Valkenswaard vervult ook in diverse opzichten een regionale functie. Jaarlijks vinden tal van sociaal-culturele evenementen plaats. De cultuurhistorische betekenis en beeldbepalende bebouwingscomposities spelen in het gebied een belangrijke rol.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0005.jpg"

Afbeelding 6: Topgrafische kaart 1840

Het centrumgebied van Valkenswaard kent een grote diversiteit in het bebouwingsbeeld, zowel in typologie als in verschijningsvorm. Karakteristieke monumentale panden en beeldbepalende composities worden afgewisseld met moderne bebouwingselementen. Het centrumgebied wordt gekenmerkt door een sterke dynamiek. Afwisseling, kleinschalige parcellering, gevelgeleding en detaillering zijn belangrijke beeldbepalende factoren.

Langs de oude linten (zie afbeelding 5) zijn incidenteel plekken te vinden waar het oude lintkarakter van een Brabants dorp nog herkenbaar is. Het centrumgebied kent een aantal cultuurhistorisch waardevolle plekken, die gezien de stedenbouwkundige opbouw dan wel architectonische kwaliteiten van de aanwezige bebouwing, behouden dienen te blijven en waar mogelijk versterkt dienen te worden. Zeer waardevol vanuit cultuurhistorisch perspectief en ruimtelijke beeldkwaliteit gezien is het gebied rondom het Verzetsstrijdersplein met uitlopers in de Karel Mollenstraat Zuid en de Bakkerstraat. Het plein en haar straatwanden vormen een waardevolle samenhangende compositie en draagt zowel rijks- als gemeentelijke monumenten in zich. Ook het cluster rondom de St. Antoniuskerk vormt een beeldbepalende compositie.