Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

9 Uitvoeringsaspecten

Handhaving blijft in het buitengebied een belangrijk thema. Ook in dit bestemmingsplan is handhaving een thema:
  • In het kader van de gebiedsinventarisatie is het gebied geïnventariseerd. Er zijn strijdige situaties gesignaleerd.
  • Daarnaast zijn er reeds bestaande handhavingsgevallen bekend. Deze worden getoetst aan de nieuwe beleidsuitgangspunten.
  • De gemeente heeft aanvullend hierop door middel van een brief aan de bewoners/gebruikers van het plangebied verzocht om illegale situaties te melden.
Waar deze gevallen in overeenstemming zijn met de nieuwe beleidsuitgangspunten worden deze gevallen in dit bestemmingsplan positief bestemd. Waar er sprake is van strijdigheid wordt het betreffende geval gewraakt. Hierop volgend wordt, conform het reguliere handhavingsbeleid van de gemeente, een handhavingsactie in gang gezet.