direct naar inhoud van Artikel 1 Bestemming
Plan: Piushavengebied 2009, 3e wijziging (Lourdesplein)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2012003-e001

Artikel 1 Bestemming

In dit wijzigingsplan is aan de gronden binnen de plangrens de bestemmingen "Gemengd" en "Verkeer en Verblijf" toegekend zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan "Piushavengebied 2009" dat is vastgesteld door de raad op 19 juli 2010, in werking getreden op 26 november 2010 en onherroepelijk geworden op 14 december 2011.