direct naar inhoud van 6.5 Integrale watertoets Binnenstad
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002067-1401

6.5 Integrale watertoets Binnenstad

Dit bestemmingsplan behelst grotendeels een actualisatie van de bestaande situatie. Voor enkele, grotere herstructureringslocaties zoals het GZG-terrein wordt een apart plan ontwikkeld waarvoor een watertoets(procedure) zal worden gevoerd.


Voor het overige worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien/mogelijk gemaakt. Momenteel zijn wel enkele, kleinere ruimtelijke ontwikkelingen in verschillende fasen van uitvoering. Deze zijn in de planfase al besproken in het watertoetsoverleg.


Van (bouw-)plan tot plan zullen de locatiespecifieke mogelijkheden volgens bovenstaande benadering - met het grove onderscheid naar grootschalige en minder grootschaliger ontwikkelingen - worden ingebracht.