direct naar inhoud van 5.5 Bijzondere deelgebieden
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002067-1401

5.5 Bijzondere deelgebieden

Manegekwartier

Naar aanleiding van een discussie over de toekomst van het Manegekwartier is in de gemeenteraad bepaald dat in dit bestemmingsplan het huidige gebruik van de Rijks HBS zal worden vastgelegd. Voor de overige gebouwen geldt, dat voor de manege toestemming is verleend voor gebruik als veilinghuis en het voormalige Gymnasium is in gebruik genomen als kantoor ten behoeve van de handel in Kunst en antiek.

Kruithuis e.o.

Voor het Kruithuis en de omliggende gebouwen zal een bestemming worden opgenomen, gericht op gebruik voor maatschappelijk / culturele doeleinden. De specifieke kwaliteiten van dit complex en zijn omgeving vragen een publiek beleefbaar gebruik.

De flankerende panden aan de Citadellaan en Vliertstraat worden als wonen bestemd. In het bestemmingsplan zal flexibiliteit worden ingebouwd, zodat deze gebouwen indien gewenst een rol kunnen vervullen bij de nieuwe functie van het Kruithuis.