direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002067-1401

Hoofdstuk 3 Beleidskader

Hierna volgt een samenvatting van het relevante rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het gemeentelijke beleidskader is het meest van belang maar vindt zijn oorsprong in het regionale, provinciale en nationale ruimtelijke ordeningsbeleid. In een enkel geval is Europees beleid geformuleerd en van belang, met name als het gaat om cultuurhistorie, flora en fauna, geluidhinder en luchtkwaliteit. Ter onderbouwing van de gemeentelijke beleidskeuzes zal dus ook het bovengemeentelijke beleidskader worden aangestipt.