direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen - Woonwagens
Plan: Griffioen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPGRI-OH99

Artikel 14 Wonen - Woonwagens

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Woonwagens (W-WW) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. standplaatsen voor woonwagens;
 • b. bij deze functies behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden gebouwd:
  • 1. ter plaatse van het bouwvlak:
   • a. hoofdgebouwen, bijgebouwen en overkappingen;
   • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. buiten het bouwvlak:
   • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woonwagens;
 • c. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 3;
 • d. het grondoppervlak van een standplaats bedraagt ten hoogste 175 m²;
 • e. het aantal woonwagens per standplaats bedraagt ten hoogste 1;
 • f. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 1 m.

14.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
a   hoofdgebouwen   zie maatvoerings-aanduiding   zie
maatvoerings-aanduiding  
-  
b.   bijgebouwen en overkappingen   3 m   4,5 m   20 m² per woonwagen  
c.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m   -  
d.   erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied   -   1 m   -  
e.   overige erfafscheidingen   -   2 m   -  
f.   lichtmasten   -   9 m   -