direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Beleidskaders
Plan: Stadscentrum Zuid (Culturele As)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00008-0004

Hoofdstuk 2 Beleidskaders

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid voor het plangebied Stadscentrum-Zuid op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Dit beleid vormt het kader van toetsing van de huidige situatie en nieuwe ontwikkelingen. De beschreven beleidskaders vormen daarmee belangrijke bouwstenen voor de visie op het plangebied en de opzet van de juridische regelingen.

Voor een doorvertaling van dit beleid naar het bestemmingsplan (voor zover relevant) wordt verwezen naar hoofdstuk 4 'Beschrijving plan' en hoofdstuk 5 'Milieu en leefkwaliteit' van de plantoelichting. In die hoofdstukken is nader beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de beleidsuitgangspunten uit onderstaande beleidskaders.