direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2012Noord-BP40

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen;
 • d. waterwegen;
 • e. vijvers en plassen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - landgoed': tevens behoud, herstel en ontwikkeling van de monumentale waarden toebehorend aan het landgoed;

met daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. oevers en kaden;
 • i. bruggen en andere oeververbindingen;
 • j. perceelsontsluitingen en langzaam verkeer;
 • k. groenvoorzieningen;

waarbij geldt dat:

 • l. woonboten of daarmee vergelijkbare objecten niet zijn toegestaan.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegestaan.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:

 • a. maximaal 7 m voor palen en masten;
 • b. maximaal 5 m voor bruggen;
 • c. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.