direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00005-4001

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. fiets en/of voetpaden;
 • c. sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en hierbij passende, openbare verblijfsvoorzieningen;
 • d. abri's, telefooncellen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen en dergelijke;
 • e. bijbehorende verhardingen en watergangen;
 • f. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeersvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2, en om de bouw van erkers, luifels, balkons en andere ondergeschikte bouwdelen van een aangrenzend hoofdgebouw toe te staan, waarbij geldt dat:

 • a. de diepte ten hoogste 1,25 m bedraagt;
 • b. het oppervlak ten hoogste 6 m² bedraagt;
 • c. bouwdelen op de begane grond niet zijn toegestaan.