direct naar inhoud van Artikel 34 Water
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 34 Water

34.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

34.2 Bouwregels
34.2.1 Algemeen

Op de voor "Water" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals keerwanden, beschoeiingen, duikers, bruggen, gemalen e.d.

34.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3" en "Waarde - Cultuurhistorie - 1", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.