direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Berging
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 28 Wonen - Berging

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - Berging" aangewezen gronden zijn bestemd voor

28.2 Bouwregels
28.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen - Berging" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

28.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

28.2.3 Bebouwingsnormen

De maximum bouwhoogte van gebouwen bedraagt 3 meter.