direct naar inhoud van Artikel 25 Water - 1
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 25 Water - 1

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

25.2 Bouwregels
25.2.1 Algemeen

Op de voor "Water - 1" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals keerwanden, beschoeiingen, duikers, bruggen, gemalen e.d.

25.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5", "Waterstaat - Waterkering", "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" en "Leiding - Riool", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.