direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk - Begraafplaats" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de voor "Maatschappelijk - Begraafplaats" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens in de bestemming passende bouwwerken, zoals een kapel, grafkelders, tombes, een aula, niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten behoeve van onderhoud en beheer, zomede bouwwerken -geen gebouwen zijnde- van waterbouwkundige aard zoals een brug, een duiker, een steiger, een vlonder. .

15.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4", "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" en "Waterstaat - Waterkering" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.