direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Garage
Plan: Katwijk aan den Rijn 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATRijn2012-va01

Artikel 20 Wonen - Garage

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garage' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de stalling van (personen)auto's, motorrijwielen en (brom)fietsen en voor opslag en bergingsdoeleinden van huishoudelijke aard;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' (b): tevens voor een bedrijf uit ten hoogste de categorie B van de staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1).
20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
  • b. de goothoogte en bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven hoogte;
  • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.