direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Ravense Hoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0530.BPRavenseHoek2012-vg01

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. waterberging;
  • c. infiltratievoorzieningen;
  • d. waterhuishouding;
  • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen en verharding;

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:

  • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, dammen en duikers;
  • g. gebouwen en bouwwerken voor doeleinden van openbaar nut.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen;