direct naar inhoud van Artikel 23 Verkeer - Verblijfsstraat
Plan: Scheveningen Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0186DSchevenDrp-50VA

Artikel 23 Verkeer - Verblijfsstraat

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsstraat' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. speelvoorzieningen;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Op de gronden zijn gebouwen toegestaan ten behoeve van het stallen van (brom)fietsen en scootmobielen met een maximale hoogte van 2 meter en een maximale oppervlakte van 6 m2.

23.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, speeltoestellen en kunstobjecten toegestaan.