direct naar inhoud van Artikel 4 Cultuur en Ontspanning
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 4 Cultuur en Ontspanning

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en Ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. een museum;
 • b. horeca in de categorie 'Middelzwaar';
 • c. (on)gebouwde parkeervoorzieningen,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, waaronder dienstwoningen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water, tuin, erf en overige voorzieningen alsmede detailhandel en horeca zoals omschreven in artikel 4.3.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. binnen het bouwvlak zijn ten hoogste 2 dienstwoningen toegestaan met elk een maximale inhoud van 550 m3.
4.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m.
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt:
  • 1. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m;
  • 2. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
  • 3. voor overige bouwwerken 3 meter.
4.3 specifieke gebruiksregels
 • a. detailhandel is uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan;
 • b. horeca als bedoeld in art. 4.1 sub b is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de openingstijden zijn gebonden aan de openingstijden van het museum;
  • 2. de uitstraling van de functie museum dient behouden te blijven.