direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Verblijfsstraat (V3)
Plan: Bezuidenhout - Noord
Plannummer: BP0178GBezuidenNd
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0178GBezuidenNd-50VA

Artikel 9 Verkeer - Verblijfsstraat (V3)

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsstraat (V3)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en daarbij behorende uitwegen;
  • b. openbaar vervoerstroken;
  • c. woonerven;
  • d. parkeervoorzieningen;
  • e. één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, groen, water en overige voorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, wind- en terrasschermen en kunstobjecten toegestaan.