direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Verblijfsstraat
Plan: Schilderswijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0174ESchildersw-70OH

Artikel 17 Verkeer - Verblijfsstraat

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsstraat aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voet- en fietspaden;
  • b. verblijfs-/woonstraten;
  • c. parkeerplaatsen
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. terrassen;
  • f. horeca in de categorieën I tot en met III van de staat van horeca-inrichtingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "horeca" op de plankaart;

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groen, water en overige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. de hoogte van een gebouw ter plaatse van de aanduiding "horeca" mag niet meer bedragen dan 3 m.
  • b. de oppervlakte van een gebouw ter plaatse van de aanduiding "horeca" mag niet meer bedragen dan 40 m².
17.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, wind- en terrasschermen en kunstobjecten toegestaan.
17.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. uitsluitend aangrenzend aan gronden ter plaatse van de aanduiding "horeca" zijn terrassen toegestaan.