direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen en water;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. straatmeubilair;
  • e. hertenkamp, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - hertenkamp';
  • f. oeverconstructie , zoals kademuren;
  • g. nutsvoorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat, de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

10.2.2 Nutsgebouwen

In afwijking van het bepaalde in sublid 10.2.1 mogen binnen de bestemming nutsgebouwtjes worden gerealiseerd met een oppervlakte van ten hoogste 15 m² met een bouwhoogte van maximaal 3 m.