direct naar inhoud van Artikel 21 Water
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 21 Water

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. recreatief medegebruik;
  • c. bruggen, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding "brug";
  • d. duikers;
  • e. groenvoorzieningen;
21.2 Bouwregels

Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • b. over de gehele lengte van de Breevaart de vrije doorvaartbreedte ten minste 27 m dient te bedragen, gemeten vanuit de oostelijke oever.