direct naar inhoud van Artikel 5 Dienstverlening
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 5 Dienstverlening

5.1 bestemmingsomschrijving
5.1.1

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor dienstverlening, met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.1.2

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

5.2 bouwregels
5.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
5.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 2 m, met dien verstande dat vlaggenmasten maximaal 6 m hoog mogen zijn.