direct naar inhoud van 11.2 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

11.2 Financiële uitvoerbaarheid

11.2.1 Inleiding

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn de rollen van de gemeente en particuliere grondeigenaren binnen een bestemmingsplangebied verduidelijkt. Een grondeigenaar mag, indien het bestemmingsplan dat toelaat, in beginsel zijn eigen perceel ontwikkelen. De gemeente wil de ruimtelijke ontwikkeling sturen en streeft naar een goede ruimtelijke kwaliteit en een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de integrale grondexploitatie voor het bestemmingsplangebied. Afdeling 6.4 van de Wro, in combinatie met het Bro, geeft gemeenten de verplichting om de kosten (en baten) van de grondexploitatie te verhalen op en te verdelen tussen alle grondeigenaren/ontwikkelaars in het plangebied. De noodzakelijk publiekrechtelijke basis hiervoor dient in een exploitatieplan te worden vastgesteld.

11.2.2 Wat zit er in het plan

Het onderhavige bestemmingsplan is een consoliderend bestemmingsplan, dat niet voorziet in bouwplannen als bepaald in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Om die reden is een exploitatieplan dan wel een anterieure overeenkomst niet benodigd bij vaststelling van het bestemmingsplan.