direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. parkeerplaatsen;
  • d. met daarbij behorende voorzieningen zoals:
  • straatmeubilair;
  • geluidswerende voorzieningen;
  • parkeervoorzieningen;
  • doeleinden voor openbaar nut;
  • opstelplaatsen voor inzamelmiddelen en -voorzieningen voor afvalstoffen;
  • groen en water.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Op de als Verkeer bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in lid 9.1 genoemde doeleinden worden gebouwd.