direct naar inhoud van Artikel 20 Water
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterhuishoudkundige doeleinden;
  • b. waterberging en waterlopen;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' voor waterrecreatie;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen bruggen, dammen en/of duikers.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

20.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, bedraagt:

  • a. bij bruggen en viaducten maximaal 8 m;
  • b. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 4 m.