direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Oud Koog & Rooswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3753BP-0309

Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een buurtontsluitingsfunctie;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • e. verkeersvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
14.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 14.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

14.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 25 m² bedragen.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de doorvaarthoogte van bruggen mag niet minder dan 1,20 meter bedragen;
 • b. de helling van bruggen mag niet meer dan 4% bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.