direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene gebruiksregels
Plan: Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0459.097502-VG01

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a.    het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oor­spronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, an­ders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

b.    het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoe­ring;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid­delen.